No products in the cart.

سه شنبه های خواندنی – ویژه کرمان موتور

ریال۵۸۰.۰۰۰

سنجش

بهتر است هنگامی که موضوعی را نمی فهمید، سوال کنید تا متوجه شوید، نه اینکه به تصورات بیهوده و پوچ رو بیاورید. روزی که از خیال پردازی دست بردارید، به ارتباطی شفاف، آزاد و خالی از هر نوع سم عاطفی دست خواهید یافت. بدون تصور کردن، دنیایی پاک و عاری از گناه خواهید داشت.

ارتباطی شفاف و روشن به شما کمک می کند تا تمام روابطتان را، نه تنها با همسرتان بلکه با همه ی اطرافیانتان، تغییر دهید. اگر همه ی آدم ها بتوانند چنین رابطه ای برقرار کنند و در کلامشان بی گناه باشند، آن گاه دیگر نه جنگی درخواهد گرفت، نه خشونتی، و نه حتی سوءتفاهمی.

راه دوری جستن از تصور و خیال پردازی، پرسیدن است. اگر چیزی را نمی فهمید، شهامت داشته باشید آن قدر بپرسید تا به پاسخی روشن و شفاف دست یابید و حتی در چنین شرایطی هم خیال نکنید که همه چیز را می دانید. با شنیدن پاسخ، دیگر مجبور به تصویرسازی نیستید چون واقعیت را می دانید.

چهار پیمان / دون میگوئل روئیز / سهیلا میرزائی پور / نشر لیوسا


کتاب پیمان پنجم در ادامه کتاب چهار پیمان دون میگوئل نوشته شده. بر طبق آیین تولتک ها.

 

هزاران سال پیش سمت جنوب مکزیک، قوم و نژادی ساکن بودند که انسان شناسها آنها را تولتک نام گذاردند و می گفتند تولتک از مجموع مردان و زنان خِرَد تشکیل شده است. اما در واقع دانشمندان و هنرمندانی بودند که  به کشف خرد معنوی و آیین های کهن می پرداختند. این دانش و معلومات نسل به نسل گشت. و توسط دون میگوئل روئیز هدایت شد تا امروز آموزه های تولتک را در قالب کتاب با همه در میون بگذارد.

هیچ خوب یا بدی وجود ندارد، بشر همیشه عقیده داشت در ذهن ما انسانها تضادی به نام خوبی یا بدی وجود دارد اما حقیقت ندارد. خوبی و بدی در نتیجه تضاد است ولی تضاد واقعی در نتیجه راست و دروغ است. همه چیز  بر پایه ی حقیقت یا دروغ تعریف می شود. پس دروغ ها حقیقت ندارند، اینها آفریده ما هستند و این ما هستیم که به آنها زندگی می دهیم و در واقعیت مجازی ذهنمان به آنها واقعیت می بخشیم و باورشون میکنیم.

(چطور می شود که یک دروغ را باور می کنیم، چون بعضی از دروغها بی ضرر هستند. اما می شود از واژه ها برای خلق یک داستان یا یک داستان خرافی استفاده کرد. در مورد صندلی چه می دانی؟ می توانیم بگوییم از چوب، فلز یا پارچه درست شده، اما از یک نماد برای بیان یک دیدگاه استفاده می کنیم. در حقیقت ما اصلا نمیدانیم این شی چیست!. اما با اختیار و قدرتمان می توانیم از واژه ها استفاده کنیم تا یک پیامی را به خودمان و دیگران ارسال کنیم.« این صندلی زشته. از این صندلی متنفرم»

یا « این صندلی احمقه و به نظر من هرکسی بر روی آن بنشیند هم احمقه. یا این صندلی باید نابود شه و هرکسی روی آن بنشیند می شکند و لگنش میشکند.. این صندلی شروره بهتره قانونی علیهش خلق کنیم تا همه بفهمند برای جامعه خطرناکه. « اگر هرکسی این پیامو بشنود و بپذیرد، کم کم از این صندلی شرور می ترسد و آنقدر باور میکند که درباره اش کابوس هم ببیند».این قدرت واژه ها و باورهای ماست. پس این چیزی که شنیدی حقیقت نبود، یک دروغ و خرافات بود. مثل درخت سیب آدم و حوا (درخت دانش)، و یا حتی داستان بابانوئل برای فرزندانمان.

اگر خودت را در آینه می بینی، این بازتاب یک حقیقت درون آینه است که یک رؤیای مجازیه. خود شما هستی که داستان زندگی ات را رؤیا پردازی می کنی. اگر زندگی ات را دوست نداری یا اون چیزی را که راجع به خودت باور داری را نمی پسندی، تو تنها کسی هستی که می توانی آن را عوض کنی. این دنیای شماست. این رؤیای شماست. اگر از رؤیاهایت لذت می بری که هیچ، اگر رؤیاهایت یک کابوسه پس میتوانی عوضش کنی.

پیمان پنجم / دون میگوئل روئیز / دکتر فرزام حبیبی اصفهانی / انتشارات لیوسا


ما نیروی خلق و اداره ی زندگی مان را داریم. ما می توانیم زندگی خود را بیافرینیم. ما جمعیتی کامل در ذهنمان خلق می کنیم که شامل شخصیت هایی گوناگون برای خودمان هم هست. آن گاه در تصویری که می خواهیم در شرایطی خاص از آن استفاده کنیم، استاد می شویم.

در تظاهر کردن و نمایش تصاویرمان هنرمند می شویم و در هر آنچه باور داریم که هستیم، مهارت می یابیم. هنگام ملاقات با مردم دیگر، بلافاصله آنها را طبقه بندی می کنیم و نقشی در زندگی مان به آنها اختصاص می دهیم. بر اساس آنچه باور داریم که هستیم، تصویری برای دیگران خلق می کنیم و این کاری است که در مورد هر کس و هر چیزی که در اطرافمان هست، انجام می دهیم.

شما نیروی آفرینش دارید. نیروی شما آن قدر قوی است که هر آنچه باورش کنید، به واقعیت تبدیل می شود. تمام واقعیت شما، تمام آنچه باور دارید، مخلوق شماست. به همین ترتیب، ما استاد حسادت، استاد غم و استاد مخالفت با خود هم می شویم. تمام غم ها و رنج های ما از طریق تمرین پدید می آید.

ذهن آدمی از نوعی بیماری رنج می برد که ترس نام دارد. درست همچون تشریح عفونی پوست، کالبد عاطفی ما پوشیده از زخم است و این زخم ها به واسطه ی وجود هیجانات سمّی و ویرانگر عفونی شده اند. مظهر بیماری ترس هیجاناتی همچون خشم، نفرت، غم، حسادت و دورویی هستند و نتیجه ی این بیماری تمام احساسات و هیجاناتی است که باعث رنج آدمی می شود.

روش ارتباط آدم ها با یکدیگر آن قدر از نظر عاطفی دردناک است که بی هیچ دلیل مشخصی دچار خشم، حسادت و اندوه می شویم. حتی گفتن ” دوستت دارم ” می تواند وحشتناک باشد. با این حال به کارمان ادامه می دهیم، رابطه برقرار می کنیم، ازدواج می کنیم و بچه دار می شویم.

 

استادی در عشق / دون میگوئل روئیز / دکتر فرزام حبیبی اصفهانی / نشر لیوسا

Related Posts

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “سه شنبه های خواندنی – ویژه کرمان موتور”