No products in the cart.

مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن ها

۴۵.۰۰۰ ریال

ناموجود

سنجش

مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن ها
” چگونه با پذیرش دگرگونی در زندگی به هدف های بزرگتر دست یابید ”

 

شرایط زندگی در حال دگرگونی است و ما باید با دگرگونیها كنار بیاییم . ولی چگونه؟  این قصه تمثیلی است دل انگیز و نشط بخش كه تدابیر و  روشهایی را برای اقدامات موفقیت آمیز عرضه می دارد، در زندگی شغلی و در زندگی روزانه و معمولی: فرد پنگوئن  كنجكاو  و دقیق و همراهانش نشان می دهند كه چگونه می توان بر موقعیتهای دشوار پیروز آمد و دست در دست همدیگر جرأت ورود به شیوه و زندگی تازه را رشد و گسترش بخشید و با گام نهادن در راههای نامعمول و نامتداول به هدف دست یافت.

” تفاوت نمی كند كه در شركتی اشتغال دارید یا زندگی شخصی خودتان را اداره می كنید، که ریاست آن را بر عهده دارید و یا دانش آموز هستید –شرایط زندگی در حال دگرگونی ست و ما باید با دگرگونی ها کنار بیاییم. همه كس می تواند از این قصه چیزی بیاموزد!”

مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن ها | جان کوتر / هلگر راتگبر | هما احمدی | انتشارات لیوسا

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Be the first to review “مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن ها”