No products in the cart.

نفر تی تی

۱۹۰.۰۰۰ ریال

ناموجود

سنجش
دسته: .

“آمن حوتب” چهارم، یکی از فراعنۀ سلسلۀ هجدهم و فرزند سلاله ای از شاهان جنگجو و متکبر مصر، وارث یک امپراتوری بی همتا از لحاظ قدرت و نفوذ و ثروت شد. او راه خود را از راه نیاکانش جدا ساخت. تنها یک خدا -“رع” خدای خورشید- را که توسط “آتن”، صفحۀ مدوری که اشعۀ حیات بخش خورشید را ساطع می ساخت ، پرستید و خود را “آخن آتن” نامید. پرستش خدایان باستانی را قدغن و معابدشان را ویران ساخت.

“نفرتی تی” همسر فرعون، زنی بود زیبا و قدرتمند. او به همراه “آخن آتن” بر این امپراتوری عظیم فرمانروایی می کرد.آنان شهری جدید و با شکوه برپا ساختند و به ترویج آیین نوین خویش پرداختند. قرار بود به افتخار برپایی این آیین و نظام نوین، در شهر جدید جشنی بزرگ برپا شود. از سرتاسر امپراتوری عظیم مصر و کشورهای متحد آن میهمانانی به این جشن دعوت شده بودند.

اما ناپدید شدن ملکه “نفرتی تی” تمام برنامه ها را متوقف ساخت.

به سر ملکه چه آمده بود؟ آیا “نفرتی تی” به قتل رسیده بود؟ آیا کاهنان معابد “آمون” که در

رژیم گذشته از اعتبار و ثروت و قدرت فراوانی برخوردار بودند و باج ها و خراج ها به

خزانه شان سرازیر می شد و با برپایی آیین نوین و پرستش خدای جدید قدرت از آنان صلب شده بود، در ناپدید شدن ملکه “نفرتی تی” دست داشتند؟

به فرمان “آخن آتن”، از شهر “تبس” مأمور پلیسی جوان بنام “راحوتب” فراخوانده شد تا این معما را حل کند.

موفقیت در این راه ، برای او و خانواده اش افتخار، و شکست، مرگی دردناک به دنبال داشت.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Be the first to review “نفر تی تی”